De functie en problemen die met lateien kunnen ontstaan

Lateien: niet iedereen kent die naam, maar iedereen heeft ze wel eens gezien. Lateien zijn de dragende metselwerkconstructies boven wanddoorbrekingen, zoals een deur of een raam, in de gevel van een huis of gebouw. Lateien worden bijvoorbeeld gemaakt met een rij verticale bakstenen boven het raam of de deur, maar er zijn diverse variaties. Denk aan de toepassing van betonlateien of aan alternatieve metselwerkconstructies waarmee ook lateien kunnen worden gerealiseerd.

De belangrijkste functie van lateien is de draagfunctie. Een latei voorkomt verzakkingen in het metselwerk boven de wanddoorbreking en voorkomt een té grote druk op het kozijn van het raam of de deur. Een andere naam voor een latei is een draagsteen of draagbalk. De latei draagt de muur erboven.

Problemen en schade aan lateien

Door krimp en uitzetting van het metselwerk en de binnenconstructie, bijvoorbeeld onder invloed van temperatuurverschillen, kan schade ontstaan aan de lateien. Wanneer een latei beschadigd is en bijvoorbeeld scheuren vertoont, kunt u zich ongetwijfeld voorstellen dat dit van invloed is op de dragende werking van een latei. Er ontstaat een grote druk op het kozijn, dat er niet voor gemaakt is om het metselwerk te dragen. Dat kan uiteindelijk grote constructieve schade veroorzaken.

Lateiproblemen oplossen

Om grote schade aan uw pand te voorkomen, is het van belang lateischade altijd te laten inspecteren en indien nodig herstellen. Met een gevelinspectie kan de aard en oorzaak van het probleem worden vastgesteld en kan een goede herstelstrategie worden vormgegeven. In veel gevallen valt schade aan lateien op te lossen met metselwerkwapening. Dit kan vaak met gebruik van de oorspronkelijke bouwmaterialen en is daardoor onzichtbaar. Herstel van lateien door middel van wapening in het kort:

  • De bestaande voegen worden uitgeslepen om ruimte te maken voor de wapeningsstaven tussen de bakstenen.
  • De wapeningsstaven worden ingebracht en dienen ter herstel van de dragende functie van het metselwerk.
  • Het metselwerk wordt opnieuw gevoegd.
  • Eventuele beschadigde en gescheurde bakstenen worden onzichtbaar gerepareerd met speciale steenpasta, die in elke kleur en tint kan worden gebracht.

Een geheel latei vervangen is dankzij deze efficiënte en doeltreffende methode meestal niet nodig! Vertonen uw lateien schade, laat dan altijd een expert deze schade beoordelen en informeer naar de kostenefficiënte oplossing met metselwerkwapening.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply