Arbodienst

Wat doet de arbodienst allemaal?

De arbodienst helpt werkgevers bij het opzetten en inzetten van een gedegen ziekteverzuimbeleid en natuurlijke prima arbeidsomstandigheden.
De Arbowet geeft aan dat een werkgever zich moet laten ondersteunen door een gecertificeerde deskundige.

1. Het gaat hierbij om het opstellen van een risico-inventarisatie en evaluatie.
2. Begeleiden van zieke werknemers.
3. Een aanstellingskeuring en een arbeidsgezondheidskundig onderzoek.

Er zijn verschillende opties voor de werkgever, hij kan kiezen voor maatwerk of hij kan er voor kiezen om een specifieke Arbo deskundige in te huren.

Er zijn wel voorwaarde aan gesteld, het moet vastgelegd staan in het cao of er is een overeenkomst tussen werkgever en personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad.
Wanneer er geen overeenkomst is dan moet de werkgever zich toch laten begeleiden door een gecertificeerde arbodienst

Ook zijn er nog andere vormen van dienstverlening, denk maar aan psychosociale advisering, veiligheidszorg, voorlichting op arbo-gebied en bedrijfsmaatschappelijk werk.