NEN 3140

NEN 3140 Keurmerk

Het NEN 3140 Keurmerk geeft aan dat het elektrische gereedschap waarmee je werk is goedgekeurd volgens de NEN 3140 norm.
Zo voldoet je gereedschap aan de wettelijke eisen van het ABBO-besluit.
Met een NEN 3140 Keurmerk kan je veilig te werk gaan, niet alleen handig voor jou maar ook voor de mensen om je heen.

Veilig werken

Als je een werknemer bent dan is je werkgever er verantwoordelijk voor dat je veilig kunt werken.
De installaties en het gereedschap moeten aan de wettelijke NEN 3140 norm voldoen.
Al wil je het NEN 3140 certificaat behalen dan moet je het gereedschap laten controleren door een erkend keurmeester NEN 3140.

Keuringsstickers

Als je elektrische machine is gekeurd dan krijgt hij een keuringssticker waarop staat tot wanneer de keuring geldig is.
Je krijgt ook een officieel NEN 3140 certificaat waarop alle belangrijke informatie opstaat over de machines waarop de NEN 3140 keuring is gedaan.
NEN certificaat

Elk gekeurd elektrisch gereedschap krijgt een aparte unieke identificatienummer.
Het identificatienummer staat ook op het bijgeleverde certificaat vermeld.
Ook werd het nummer in het elektrische gereedschap gegraveerd zodat de kansen om er mee te sjoemelen te verkleinen.
Wanneer al je elektrische apparaten/gereedschap een eerder keuring hebben ondergaan dan krijgen ze het laatst aangebrachte identificatienummer.
Zo kan iedereen zien dat je elektrische apparaten/gereedschap veilig is, je hebt als bewijs altijd nog het keuringscertificaat.
Dit voorkomt ook moeilijkheden met de verzekeringsmaatschappijen en ARBO diensten.

Kosten gereedschap keuring

Wat zijn de kosten eigenlijk? Dat hangt natuurlijk af van heet aantal apparaten/gereedschappen die moeten worden gekeurd.

1-49 stuks € 8,50
0-99 stuks € 8,00
100-199 stuks € 7,00
vanaf 200 stuks € 6,00

De kosten zijn natuurlijk inclusief sticker en certificaat
Hoe lang duurt een keuring?

Dat heeft te maken met het aantal te keuren apparaten/gereedschappen en in welke staat de apparaten/gereedschappen verkeren.
Met een boormachine zijn ze bijvoorbeeld 15 minuten bezig inclusief reparatietijd.
Hoe vaak gereedschap keuren?

Er wordt een risicoanalyse erop los gelaten om te bepalen hoeveel tijd er zit tussen 2 controles.
De risicoanalyse wordt door een bevoegd persoon gedaan, denk aan iemand die de keuringen uitvoert.
Voor de meeste gevallen geldt de keuring 1 jaar.
Na het keuren krijg je altijd z’n NEN 3140 keuringsticker op je apparaten/gereedschappen en daar staat ook wanneer de volgende keuren uiterlijk moet gebeuren.