Welke cursussen zijn nodig om veilig te kunnen werken?

Hoewel u hoopt dat het u nooit zal overkomen, kunt u onverhoopt te maken krijgen met een ongeluk tijdens het werken met elektrische apparaten of explosieve stoffen. Om de kans op een dergelijk ongeluk zo klein mogelijk te maken, kan het volgen van een cursus aan te raden zijn. Dit geldt niet alleen voor de vakmensen die voor grote organisaties werken, maar ook voor een enthousiaste hobbyklusser. Juist de enthousiaste hobbyklusser krijgt geregeld met zware ongelukken te maken tijdens het klussen. Denk bijvoorbeeld aan een elektrische zaag die onbewaakt blijft draaien, een trap die niet stabiel is neergezet, enzovoorts. Heeft u al eens gedacht aan het volgen van een cursus?

Een NEN 1010 cursus volgen als klusser

Een van de cursussen die u kunt volgen om veilig te leren werken is een NEN 1010 cursus. Met deze cursus komt u meer te weten over het gebruik van elektrische apparaten tijdens het klussen en het gebruik van explosieve stoffen. Veel mensen weten niet wat de eigenschappen van explosieve stoffen zijn, waardoor zij zonder dit te weten een groot risico lopen. Voorkom dat dit ook voor u gaat gelden door een NEN 1010 cursus te volgen. Er zijn verschillende aanbieders van dergelijke cursussen.

Tip: kijk eens op internet welke cursussen nog meer worden aangeboden! Wellicht vindt u hier ook nog andere interessante cursussen voor de klussen die u regelmatig uitvoert.

Stappenplannen en instructievideo’s bekijken

Als u het volgen van een cursus niet noodzakelijk acht, kunt u er ook voor kiezen om vooraf een aantal stappenplannen en instructievideo’s te bekijken op internet. Er zijn verschillende websites waarop dergelijke stappenplannen worden aangeboden. Hierin wordt stapsgewijs uitgelegd hoe u bepaalde klussen op een veilige manier uit kunt voeren. Voor het uitvoeren van welke klussen zou u nog wel wat meer informatie willen hebben?  

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply